Μεταφορά Οδοντιατρείου

Image
Η μεταφορά ενός οδοντιατρείου σημερινών και μελλοντικών κατόχων ANTHOS και STERN WEBER εντάσσεται στη λογική μας ολοκληρωτικής υποστήριξης του συνεργαζόμενου οδοντιάτρου. Παράλληλα ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη συνεχή παρακολούθηση της αισθητικής λειτουργικής του χώρου, της πρόοληψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες ασθενείς και τις πιθανές αλλαγές που απαιτούνται γι’αυτό το σκοπό. Η διατήρηση και επέκταση αν χρειασθεί του επιπέδου λειτουργικότητας της μονάδας σας επιτυγχάνεται με την έγκαιρα ολοκληρωμένη συντήρηση και την δυνατότητα αποδοχής επιπλέον εξοπλισμού και τεχνολογίας. Εισάγουμε και διαθέτουμε άμεσα από χειρολαβές μέχρι ψηφιακές, Laser και αξονικούς τομογράφους. Πάντα με την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη των οίκων κατασκευής και της εταιρείας μας.

Παπαφλέσσα 4, Πύργος, 27131

  • Email: info@gpdental.gr
  • Τηλέφωνο: 2621181810
  • Κινητό: 6949064904

Πρόσφατες προσφορές

Photo Gallery

© Copyright 2020. All Rights Reserved